ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 โครงการ

12 มกราคม 2567

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก