ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 80 เครื่อง

21 กันยายน 2564

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก