ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 43 เครื่อง

20 กันยายน 2564

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก