ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 17 อาคาร ระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 30 กันยายน 2567)

29 กันยายน 2566

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก