สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมรณรงค์และดำเนินการตามนโยบาย "No Gift Policy" คลิกดาวน์โหลดแผ่นภาพที่นี่