เชิญชวนชาว สลน. รวมรณรงค์ "เปลี่ยนของขวัญเป็นคำพร" คลิกดาวน์โหลดแผ่นภาพที่นี่