ขอเชิญรับชมรายการเคลียร์คัด...ชัดเจน (ทางช่อง NBT 2HD youtube) ตอน การวัดค่า ITA กดที่นี่