กิจกรรมวิ่งรวมพลังสร้างความดีที่ยั่งยืน Good Guy Run 2019 ณ สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ (รวมภาพดุ๊กดิ๊ก) คลิกที่นี่