คำแนะนำในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน คลิกที่นี่