รัฐบาลจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติ และศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทย ส่งเสริมอาหารฮาลให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน

27 กุมภาพันธ์ 2567

วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.20 น. ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาลาลแห่งชาติและศูนย์อุตสาหกรรมฮาลาลไทยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ของไทยเพื่อเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่า วันนี้จะเดินทางไป 3 จังหวัดชายแดนใต้จะมีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มีการหารือกับทางท่านกษัตริย์ดูไบ กษัตริย์บรูไน และนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเกี่ยวกับเรื่องฮาลาล และการพัฒนาศูนย์อาหารฮาลาลร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้ ซึ่งการจัดตั้งคณะกรรมการฯ และตั้งศูนย์ผลิตสินค้าฮาลาลแล้วจะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้น

โปรดเลือก