นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการ และเป็นประธานการประชุม ครม. สัญจร ณ จังหวัดนราธิวาส

14 มกราคม 2563

วันนี้ (14 ม.ค.2563) เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงสื่อมวลชนเกี่ยวกับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 20 – 21 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนราธิวาส

นางสาวไตรศุลีฯ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 20 ม.ค. 2563 นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปสักการะศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ และพบกับตัวแทนสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีน 4 สมาคม ได้แก่ สมาคมฮกเกี้ยน สมาคมแต้จิ๋ว สมาคมแคระ และสมาคมไหหลำ จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก พร้อมพบประกับประชาชนและเยี่ยมชมนิทรรศการ ด้านสาธารณสุข ผลิตภัรณฑ์ชุมชน OTOP และการค้าออนไลน์ ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังวัดประชุมชลธารา เพื่อเยี่ยมและพบปะประชาชนชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ก่อนจะเดินทางไปสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อร่วมพูดคุยกับผู้นำทางศาสนาและประชาชนไทยชาวมุสลิม

ทั้งนี้ วันอังคารที่ 21 ม.ค. 2563 ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นราธิวาส ปัตตานี และยะลา) จากนั้นจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อเสร็จการประชุม จะเดินทางกลับ โดยจะถึงกรุงเทพมหานครนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่าย

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเป้าหมายสำคัญในการลงพื้นที่ ตรวจราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ.นราธิวาสว่า รัฐบาลต้องการสร้างความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและการค้าผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งส่งเสริมการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรม ภายใต้อัตลักษณ์ที่แตกต่างหลากหลาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ของพี่น้องในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ โดยรัฐบาลต้องการเห็นภาคใต้เป็นดินแดนแห่งการพัฒนา ที่เต็มไปด้วยความสุขและความเจริญรุ่งเรือง


..............................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก