ไทย-สมาพันธรัฐสวิสฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและครอบคลุมในทุกมิติ

13 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (13 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 10.00 น. ณ ศาลาว่าการกลาโหม กระทรวงกลาโหม นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา (H.E. Mrs. Helene Budliger Artieda) เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสเข้ารับหน้าที่ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสฯ พร้อมชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิสฯ ที่มีความใกล้ชิดและเป็นมิตรมาอย่างยาวนาน โดยในปี 2564 จะครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน มุ่งหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่นางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกา ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีของสมาพันธรัฐสวิสฯ ยืนยันรัฐบาลไทยพร้อมทำงานร่วมกับสมาพันธรัฐสวิสฯ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน

เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ดำรงตำแหน่งในประเทศไทย และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากทั้งประชาชนไทยและรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิสฯ ให้แน่นแฟ้นและครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนขอให้รองนายกรัฐมนตรีสนับสนุนนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เดินทางไปท่องเที่ยวในสมาพันธรัฐสวิสฯ มากขึ้น ซึ่งทางสมาพันธรัฐสวิสฯ พร้อมให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยรองนายกรัฐมนตรียินดีที่ภาคเอกชนสมาพันธรัฐสวิสฯ เชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในไทย พร้อมขอให้เอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิสฯ ผลักดันนักธุรกิจจากสมาพันธรัฐสวิสฯ ให้เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในสาขาที่สมาพันธรัฐสวิสฯ มีความเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาพันธรัฐสวิสฯ ในการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาและรูปแบบการฝึกงานในสถานประกอบการร่วมกับสถาบันการศึกษาของไทย ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานของไทย ตลอดจนเพิ่มศักยภาพในการผลิตให้แก่บริษัทของสมาพันธรัฐสวิสฯ ที่มาลงทุนในไทยด้วยเช่นกัน

โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรียินดีที่สมาพันธรัฐสวิสฯ ได้ลงนามในบันทึกแสดงเจตจำนงกับศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการจัดการภัยพิบัติ (ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management – AHA Center) ซึ่งเป็นการเน้นย้ำและส่งเสริมบทบาทของสมาพันธรัฐสวิสฯ ในการทำงานร่วมกับภูมิภาคอาเซียน และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างไทยกับสมาพันธรัฐสวิสฯ จะมีส่วนช่วยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาของสมาพันธรัฐสวิสฯ ในกลุ่มประเทศ CLMV ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โปรดเลือก