นายกฯ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม จ.เชียงราย มุ่งสืบสานงานด้านทันตกรรมครบวงจร ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องร่วมบริจาคด้วยจิตศรัทธา พร้อมเป็นกำลังใจทีมแพทย์พยาบาล

30 พฤศจิกายน 2565

วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) เวลา 16.20 น. นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่จะให้บริการตรวจรักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และมีกำหนดเปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างไม่เต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงได้เข้ากราบนมัสการพระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค ติสสวังโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง กราบพระพุทธชินราช ณ พระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างและติดตามความพร้อมการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของโรงพยาบาลฯ โดยเจ้าอาวาสนำตรวจเยี่ยม สำหรับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ประกอบด้วย ศูนย์ทันตกรรม ศูนย์โพลีคลินิก ศูนย์ฝึกวิชาชีพ ฯลฯ และจะให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกโดยไม่มีบริการนอนพัก ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือทั่วไปเข้ารับการตรวจรักษาและกลับบ้านได้ หรือหากอาการหนักจะส่งตัวไปรักษาต่อ ณ สถานพยาบาลใกล้เคียง

โดยระหว่างการตรวจติดตามความพร้อมการเปิดให้บริการโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคมนั้นนายกรัฐมนตรีได้พบปะทักทายกับประชาชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดห้วยปลากั้งฯ พร้อมสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ด้วยความสนใจ และย้ำให้เด็กเยาวชนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ รวมทั้งให้เป็นคนดี เคารพรักพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูและอาจารย์ที่ให้ความรู้และดูแลทุกคนด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

ทั้งนี้ พื้นที่ชั้น 2 ของโรงพยาบาลจะให้บริการงานด้านทันตกรรมแบบครบวงจร ซึ่งมีแรงบันดาลใจสำคัญจากพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อร่วมสานต่องานด้านทันตกรรมและโครงการ พอ.สว. ที่มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปตามชุมชนต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยทั่วไปได้วันละประมาณ 500 คน และผู้ป่วยด้านทันตกรรมวันละประมาณ 120 คน ซึ่งมีทีมแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นอาสาสมัคร ทำงานให้บริการดูแลผู้ป่วยด้วยความเสียสละโดยรับค่าตอบแทนเป็นเบี้ยเลี้ยงเท่านั้น

นายอนุชาฯ กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีชื่นชมการดำเนินงานของโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม พร้อมเป็นกำลังใจให้ผู้เกี่ยวข้อง ทีมแพทย์ พยาบาล อาสาสมัคร ที่มีจิตอาสาเข้าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและให้บริการแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ รวมทั้งขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญสร้างโรงพยาบาลจนเป็นศูนย์การแพทย์ที่มีความทันสมัย อีกทั้งยังเป็นศูนย์ฝึกวิชาชีพ ศูนย์ทันตกรรม และโพลีคลีนิก ที่จะสามารถดูแลให้การรักษาพยาบาลและให้บริการด้านการแพทย์ การสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

โปรดเลือก