นายกรัฐมนตรีแนะเกษตรกรปลูกพืชตรงกับความต้องการของตลาด รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรเต็มที่ โดยไม่ให้ขัดกับพันธะสัญญาการค้าโลก

14 มกราคม 2563

วันนี้ (14 ม.ค. 63) เวลา 14.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงแก่สื่อมวลชนถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรว่า รัฐบาลมีมาตรการทั้งการลดพื้นที่ปลูกยางพารา ส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอื่นควบคู่ไปกับการทำสวนยางพารา รวมถึงการตัดต้นยางที่มีอายุมาก เพื่อนำไปแปรรูป เพื่อเป็นวัสดุชีวมวล การปลูกพืชเชิงเดี่ยวไม่ใช้อาชีพที่ยั่งยืนอีกต่อไป อะไรที่มากเกินจะทำให้ราคาตก เป็นหลักการดีมานด์และซับพลายนายกรัฐมนตรียังเสนอแนะให้ชาวเกษตรกรปลูกพืชที่ตรงกับความต้องการของตลาด โดยรัฐบาลพยายามที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มภายใต้เงื่อนไขที่จะไม่ขัดกับกฎกติกา พันธะสัญญา และการกีดกันทางการค้า


.................................

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก