นายกรัฐมนตรีตอบชัดรัฐบาลทำหน้าที่บริหาร สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน เดินหน้าแก้ไขทุกปัญหาทั้งโครงการฯ ในพื้นที่ อ. จะนะ และกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่บางกลอย

23 กุมภาพันธ์ 2564

วันนี้ (23 ก.พ. 64) เวลา 13.30 น. ณ โถงตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เผยรัฐบาลทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหาร ไม่มีอำนาจก้าวล่วงการตัดสินใจของศาล หรือองค์กรอิสระ หวังเพียงทุกคนทำหน้าที่ร่วมกัน เพื่อให้ประเทศสงบสุข ปลอดภัย มีเสถียรภาพ ได้รับความเชื่อมั่นจากต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามสื่อมวลชน โดยยืนยันที่ผ่านมารัฐบาลมีความห่วงใยและดูแลกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่บางกลอย ไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างในอดีต พร้อมจัดหาที่อาศัย ที่ทำกิน ให้แก่ชาวบางกลอยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินเอกสารทับซ้อน โดยให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยสุด สำหรับโครงการอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ.จะนะ เป็นหนึ่งในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาในพื้นที่ภาคใต้ 3 จังหวัดและ 4 อำเภอ จ.สงขลา ที่จะต้องมีการทบทวน โดยขณะนี้ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อ.จะนะ จ.สงขลา

นายกรัฐมนตรียังเผยว่า ได้มีการประสานความร่วมมือกับเมียนมาเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมาย ทั้งแรงงานผิดกฎหมาย หรือการข้ามไปเพื่อเล่นการพนัน โดยได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มงวดตามพื้นที่ชายแดน พื้นที่ตอนใน และจัดกำลังตรวจสอบเฝ้าระวังโดยเฉพาะทางช่องทางธรรมชาติด้วย
...............
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก