ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) พร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

7 กุมภาพันธ์ 2560

เปิดอ่านรายละเอียด