คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา

11 มกราคม 2561

เปิดอ่านรายละเอียด