นายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชน สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย ร่วมใจกฐินปลอดเหล้า

7 ตุลาคม 2562

วันนี้ (7 ตุลาคม 2562) เวลา 08.30 น. ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ บริเวณด้านหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเทศกาล "ประเพณี วิถีไทย เนื่องในวันออกพรรษา 2562" นิทรรศการ "วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า" และงาน "Digital Thailand Big Bang 2019"

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมเทศกาล ประเพณี วิถีไทย เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรม อาทิ สาธิตประเพณีรับบัว ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว งานไหลเรือไฟ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 โดยการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการ 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และเทศกาล ประเพณี มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะประชาสัมพันธ์กิจกรรม "วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า" เพื่อรณรงค์ให้งานประเพณีที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากออกพรรษาเป็นงานประเพณีปลอดเหล้า สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการดื่มสุราไม่ควรแฝงอยู่ในงานบุญที่เป็นประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน ทั้งยังเป็นภัยต่อสุขภาพ ชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมมอบเสื้อรณรงค์ "วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า" แด่นายกรัฐมนตรี ด้วย

ต่อจากนั้น นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติ "Digital Thailand Big Bang 2019" ในฐานะประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอาเซียน ภายใต้แนวคิด "ASEAN CONNECTIVITY" โดยนำเสนอ 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) รูปแบบการใช้อากาศยานไร้คนขับ หรือ Drone 2) หุ่นยนต์ เพื่อนใหม่แห่งอนาคต และ 3) อุตสาหกรรมอีสปอร์ต เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

นายกรัฐมนตรีชื่นชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ พร้อมกล่าวให้ประชาชนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย พร้อมรณรงค์ ลด ละ เลิกสุราในเทศกาลต่างๆ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ปราศจากโรค และยังเป็นการช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย นอกจากนี้ ยังเน้นถึงการนำเทคโนโลยีทั้งโดรน หุ่นยนต์หรือแม้นกระทั้ง AI ไปใช้เพื่อตอบโจทย์ต่อกลุ่มเป้าหมาย สู่การพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
..................................................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก