ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน นายสุรพงษ์ มาลี ถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566

31 สิงหาคม 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024120.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024119.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024118.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024117.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024116.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024115.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024114.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024112.JPG

วันนี้ (31 สิงหาคม) 2566 เวลา 10.00 น. นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน ถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 แด่พระธรรมวิสุทธาจารย์ ณ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 (KEN_1967 copy.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_1962 copy.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_1962 copy - Copy.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_1957 copy.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_1954 copy.jpg)

ภาพที่ 7 (KEN_1941.jpg)

ภาพที่ 8 (KEN_1937 copy.jpg)

โปรดเลือก