นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

31 พฤษภาคม 2564

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2564) เวลา 12.00 - 13.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตรข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี หรือ ปวส.) จำนวน 15 ทุน ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก