รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการและการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “งานพิธีการของผู้นำ”

2 กันยายน 2565

วันนี้ (2 กันยายน 2565) เวลา 15.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำ เพื่อยกระดับสมรรถนะของบุคลากรด้านงานพิธีการของผู้นำ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่สำเร็จการอบรมหลักสูตร “งานพิธีการของผู้นำ” ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565 ณ เรือนเย้าใจ บ้านพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

โปรดเลือก