จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ จำนวน 14 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2561)

29 ธันวาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด