ประธานกรรมการสลากฯ แจ้งเรื่องการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เม.ย. 63 เลื่อนออกสลาก ไป 2 พ.ค.

26 มีนาคม 2563

วันนี้ (25 มีนาคม 2563) เวลา 17.00 น. ณ หน้าตึกบัญชการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วย พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ เพื่อให้การออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่การระบาด การติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 ขณะเดียวกัน ณ วันนี้ ตัวแทนสลากที่ได้รับสลากไปจำหน่ายแล้ว และจะต้องออกรางวัลในวันที่ 1 เม.ย. 63 ก็ได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐในการช่องทางการจำหน่ายลดลง ดังนั้น คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล จึงมีมติให้เลื่อนการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เม.ย. 63 เป็นวันที่ 2 พ.ค. 63 ขณะเดียวกันก็จะงดออกสลากงวดวันที่ 16 เม.ย. 63 และงวดวันที่ 2 พ.ค. 63 จะไม่มีการจำหน่ายสลากงวดดังกล่าว หากประชาชนได้มีการซื้อสลากของงวดวันที่ 1 เม.ย. 63 จะไปออกวันที่ 2 พ.ค. 63 อีกทั้ง ทางคณะกรรมการมีมติเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสถานการณ์ลักษณะนี้อาจจะเป็นข้อจำกัดในการที่จะขายสลากที่ทำมาเป็นใบมาโดยตลอด เพราะฉะนั้น ด้วยข้อจำกัดของสลากใบที่เราทำธุรกิจนี้มายาวนานอาจจำเป็นต้องมีการทบทวนให้มีรูปแบบที่เป็นการลดความเสี่ยง โดยใช้บริบทเดิมทั้งหมด เพียงแต่เปลี่ยนจากใบมาเป็นจำหน่ายด้วยเครื่อง เพื่อลดการติดต่อเปลี่ยนมือระหว่างผู้ซื้อผู้ขายและบุคลากรของสำนักงานสลากเองด้วย คณะกรรมการจึงได้มอบให้สำนักงานสลากฯ ไปดูว่า เพื่อให้กิจการของสำนักงานฯ สามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ควรเปลี่ยนมาจำหน่ายด้วยช่องแบบออนไลน์ ซึ่งจะต้องไม่กระทบผู้ขายทั้งหมด โดยให้สำนักงานสลาก ฯ ไปศึกษาเรื่องนี้

ในส่วนของผู้ที่ทำรายการจองสลาก งวดวันที่ 16 เม.ย. 63 ที่ได้มีการจองสลากในระบบจองล่วงหน้าเมื่อวันที่ 20-21 มี.ค. 63 สำนักงานสลากฯ จะโอนเงินคืนเงินให้กับผู้ที่ทำรายการแล้วทั้งหมด โดยจะทำการโอนคืนโดยเร็วที่สุด
.......................
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักโฆษก

โปรดเลือก