เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13 ตุลาคม 2563

วันนี้ (13 ตุลาคม 2563) เวลา 20.15 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานในพิธี โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถือเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึก เป็น
เวลา 89 วินาที จากนั้น ร่วมรับชมวีดิทัศน์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และรับชมการแสดงอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) แปร
อักษรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน 700 ลำ โดยสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับบริษัทในเครือบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

โปรดเลือก