นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

1 มิถุนายน 2564

วันนี้(1 มิถุนายน 2564 ) เวลา 11.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตรข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษา/ปวช. หรือเทียบเท่า) จำนวน 18 ทุน ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก