เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

12 สิงหาคม 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0023/00023950.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0023/00023949.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0023/00023947.JPG

วันนี้ (12 สิงหาคม 2566) เวลา 19.19 น. ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566

ภาพที่ 2 (2.jpg)

ภาพที่ 3 (1.jpg)

โปรดเลือก