ประชาชน คณะบุคคล หน่วยงานราชการ และองค์กรอื่น ๆ จะยื่นหนังสือถึงสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะสามารถยื่นได้ที่ไหน

11 มิถุนายน 2562

สามารถมายื่นได้ที่ทำเนียบรัฐบาล ประตู 5 ด้านถนนราชดำเนินนอก อาคาร 26 (สีฟ้า) ชั้น 2 (ด้านขวา)
กดที่นี่ เพื่อเปิดแผนที่แสดงตำแหน่ง

โปรดเลือก