จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ จำนวน 3 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2560)

30 ตุลาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด