รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2

29 สิงหาคม 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024055.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024054.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024053.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024052.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024051.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024049.JPG

วันนี้ (29 สิงหาคม 2566) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมอีสตินแกรนด์ พญาไท
นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรงานพิธีการของผู้นำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ"การต้อนรับบุคคลสาคัญ ชาวต่างประเทศ" ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาหลักเกณฑ์และรูปแบบการต้อนรับ - ส่งบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ การจัดขบวนรถยนต์ และพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการ

โดยมีนางเบญจภา ศรีสุรัตน์ ผู้อำนวยการกองพิธีการ นายคณาน์ กิตยาธิคุณ ผู้เชี่ยวชาญด้านแบบแผนพิธีการ บุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านพิธีการ รวมทั้งสิ้น 30 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการฯ ดังกล่าว

ภาพที่ 2 (4.jpg)

ภาพที่ 3 (1.jpg)

ภาพที่ 4 (3.jpg)

ภาพที่ 5 (2.jpg)

ภาพ 6 (5.jpg)

โปรดเลือก