ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางชนิดา เกษมศุข) ถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566

4 กันยายน 2566

วันนี้ (4 กันยายน 2566) เวลา 14.00 น. นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 แด่พระเทพญาณวิศิษฏ์ ณ วัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 (C25A3775.jpg)

ภาพที่ 3 (C25A3771.jpg)

ภาพที่ 4 (C25A3746.jpg)

ภาพที่ 5 (C25A3741.jpg)

ภาพที่ 6 (C25A3737.jpg)

ภาพที่ 7 (C25A3731.jpg)

โปรดเลือก