รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ประธานกรรมการสวัสดิการ สลน. เป็นประธานในพิธีเปิด "สลน. สโมสร"

24 เมษายน 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022282.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022281.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022280.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022279.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0022/00022271.JPG

วันนี้(24 เมษายน 2566) เวลา 15.00 น. ณ ห้อง สลน. สโมสร ชั้น 1 อาคาร 41 ทำเนียบรัฐบาล
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ประธานกรรมการสวัสดิการ สลน. เป็นประธานในพิธีเปิด "สลน. สโมสร"
พร้อมอดีตผู้บริหาร สลน. ผู้แทนผู้เกษียณอายุราชการ สลน. ร่วมตัดริบบิ้นในพิธีเปิด สลน. สโมสร โดยมีผู้บริหาร สลน. และบุคลากร สลน. ร่วมในพิธีฯ

"สลน. สโมสร" จัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่ที่ผู้เกษียณอายุราชการ สลน. และร่วมถึงบุคลากร สลน. ปัจจุบัน สามารถใช้เป็นที่พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมในชมรม หรือโครงการต่างๆ ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์สูงสุด

ภาพที่ 2 (8655FB0F-CCEA-4A67-84FF-421EE2E2149E.jpg)

ภาพที่ 3 (99813EA5-0A87-49D1-A441-3D3FFF3F6830.jpg)

ภาพที่ 4 (4057CC26-9ED2-4086-A7F2-082E04DFAC3B.jpg)

ภาพที่ 5 (55CCE501-C140-406C-BEA4-D16C085D07D9.jpg)

โปรดเลือก