เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บริหาร สลน. เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อกล่าวสวัสดีและร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

2 มกราคม 2567/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0027/00027086.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0027/00027085.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0027/00027083.JPG

วันนี้ (2 มกราคม 2567) เวลา 14.00 น. นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อกล่าวสวัสดีและร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ภาพที่ 1 (KEN_9666.jpg)

ภาพที่ 2 (KEN_9688.jpg)

โปรดเลือก