นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการและบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

2 มิถุนายน 2564

วันนี้ (2 มิถุนายน 2564) เวลา 12.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสวัสดิการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุตรข้าราชการ และบุคลากรของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา และอนุบาล จำนวน 26 ทุน ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง) ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก