คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

30 สิงหาคม 2562

ุวันนี้(30 ส.ค. 62) เวลา 08.30 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะครู และนักเรียนจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของทำเนียบรัฐบาล ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก