เลขาธินายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมิทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13 ตุลาคม 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024599.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024598.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024597.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024596.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024595.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024594.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024593.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024591.JPG

วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) เวลา 08.30 น. นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2566
โดยมี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพที่ 2 (KEN_4710.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_4674 c.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_4651.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_4643.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_4620.jpg)

ภาพที่ 7 (KEN_4609.jpg)

ภาพที่ 8 (KEN_4572.jpg)

โปรดเลือก