เลขาธินายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมิทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

13 ตุลาคม 2566

วันนี้ (13 ตุลาคม 2566) เวลา 08.30 น. นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีวางพวงมาลา
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2566
โดยมี นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธี
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาถวายราชสักการะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพที่ 2 (KEN_4710.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_4674 c.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_4651.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_4643.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_4620.jpg)

ภาพที่ 7 (KEN_4609.jpg)

ภาพที่ 8 (KEN_4572.jpg)

โปรดเลือก