จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก (แบบตายยกรัง) มด แมงสาบ หนูและยุง อาคารสถานที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวม 5 อาคาร เมษายน ถึง กันยายน 60

30 มีนาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด