เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของ สลน.

29 กันยายน 2565

วันนี้ (29 กันยายน 2565) เวลา 15.30 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 ของ สลน. “คิดถึง ห่วงใย ด้วยใจผูกพัน” โดย นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการสวัสดิการ สลน. กล่าวรายงานและแนะนำผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ นางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารพร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธี

โอกาสนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมและขอบคุณผู้เกษียณอายุราชการที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต และเสียสละตลอดมา จากนั้น มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ และถ่ายภาพร่วมกัน ณ อาคารศูนย์กีฬา สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ชั้น 2 ทำเนียบรัฐบาล

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

โปรดเลือก