จ้างเหมาบำรุงรักษาสวนและทำความสะอาดบริเวณภายนอกอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะเวลา 8 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561-30 กันยายน 2561)

29 ธันวาคม 2560

เปิดอ่านรายละเอียด