ประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2562 (เพิ่มเติม) โครงการการจัดซื้อจอ LED แบบ SMD ขนาด 4.8 เมตร x 1.92 เมตร พร้อมติดตั้ง

18 มิถุนายน 2562

อ่านรายละเอียด

โปรดเลือก