นางสาวสุภาวดี ภูพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

18 ธันวาคม 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0025/00025931.JPG

วันนี้ (25 เมษายน 2566) เวลา 11.30 น. นางสาวสุภาวดี ภูพันนา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยบุคลากร สลน. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสห้วงเดือนวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 และวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566

โดยมีบุคลากร สลน. ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณรอบลานธรรม ณ แปลงเกษตรศูนย์การเรียนรู้ชีววิถีวัดโตนด ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของจิตอาสา ณ วัดโตนด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โปรดเลือก