เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

17 พฤศจิกายน 2564

วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2564) เวลา 13.00 น. ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ นายประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านประสานกิจการภายในประเทศ นางสาวบรียวรรณ์ สารกิจปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางชนิดา เกษมศุข ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายวราสิทธิ์ กาญจนสูตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านกฎหมาย นายสุรพงษ์ มาลี ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำด้านยุทธศาสตร์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564

เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึง ได้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมหาราช จากนั้น ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนหยิบผ้าพระกฐินพระราชทานจากพาน เดินเข้าสู่พระอุโบสถไปยังโต๊ะหน้าพระสงฆ์ วางผ้าพระกฐินบนพานแว่นฟ้า แล้วเดินไปยังโต๊ะหมู่บูชาหน้าพระประธาน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นถวายเครื่องบริวารกฐิน คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ประกาศยอดเงินที่ถวาย ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรี ถวายจตุปัจจัยแด่ประธานพระสงฆ์ และกรวดน้ำ รับพร กราบลาพระประธาน กราบลาพระสงฆ์ จากนั้น นายกรัฐมนตรีไปยังพระวิหาร ถวายพวงมาลัยและกราบสักการะหลวงพ่อทองคำ เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ ยอดเงินที่ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 10,100,990.47 บาท

โปรดเลือก