เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมงานวันเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ของ สลน. "สานรัก สานใจ สานสายใย สลน."

17 กันยายน 2562

วันนี้ (17 ก.ย. 62) เวลา 18.00 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมงานวันเกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ของ สลน. "สานรัก สานใจ สานสายใย สลน." ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย ลธน. ได้ให้โอวาท มอบของที่ระลึก และร่วมถ่ายภาพร่วมกับผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งภายในงานมีการร้องเพลงมาร์ช สลน. ร่วมกันของคณะผู้บริหารและบุคลากร สลน. และการแสดงบนเวทีเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ จากบุคลากรกองกองพิธีการ และกองการต่างประเทศ และการแสดงขับร้องบทเพลงจากผู้เกษียณอายุราชการ จากนั้นคณะผู้บริหาร และบุคลากร สลน. ร่วมกันมอบดอกกุหลาบแห่งความทรงจำให้แก่ผู้เกษียณ ซึ่งสร้างความประทับใจและเป็นทรงจำอันล้ำค่าแก่ผู้ร่วมงานและผู้เกษียณอายุราชการอย่างยิ่ง

โปรดเลือก