รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) ถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566

8 กันยายน 2566/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024143.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024142.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024141.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024140.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024139.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024138.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024137.jpg

/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER002/GENERAL/DATA0024/00024135.JPG

วันนี้ (8 กันยายน 2566) เวลา 09.30 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ถวายเครื่องสักการะเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2566 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 (KEN_4360.jpg)

ภาพที่ 3 (KEN_4345.jpg)

ภาพที่ 4 (KEN_4325.jpg)

ภาพที่ 5 (KEN_4321.jpg)

ภาพที่ 6 (KEN_4313.jpg)

ภาพที่ 7 (KEN_4306.jpg)

ภาพที่ 8 (KEN_4291.jpg)

โปรดเลือก