เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นำคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่ออวยพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

27 ธันวาคม 2562

วันนี้ (27 ธันวาคม 2562) เวลา 08.50 น. นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อร่วมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก