นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล

26 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้(26 ก.พ. 63) เวลา 09.00 น. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุมการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจหลักการเชิญแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1

โปรดเลือก