รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม) รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 จากผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

26 มกราคม 2564

วันนี้ (26 มกราคม 2564) เวลา 10.00 น. นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางนันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร นางสาวดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 ประกอบด้วย 1. ชุดแอลกอฮอล์แบบเท้าเหยียบ จำนวน 20 ชุด 2. เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 450 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด 3. เจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 3 ถัง จากทันตแพทย์อาทิตย์ อุดมศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์และอนามัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ในการป้องกันเชื้อโควิด-19 ภายในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ณ บริเวณโถงกลาง ชั้น 2 อาคารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกแดง 1) ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก