คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

16 มกราคม 2563

วันนี้(16 มกราคม 2563) เวลา 13.00 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน สาขาวิชาการเลขานุการและการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ส่วนราชการในทำเนียบรัฐบาลกับการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี" ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก