คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ต้อนรับคณะครู และนักเรียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล

7 กุมภาพันธ์ 2563

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 09.00 น. คณะกรรมการบริหารการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานทำเนียบรัฐบาล ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จังหวัดปัตตานี เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "นายกรัฐมนตรีกับการบริหารราชการแผ่นดิน" ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล

โปรดเลือก