นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี

7 ตุลาคม 2562

วันนี้ (7 ตุลาคม 2562 ) เวลา 09.00 น. ณ กรมบัญชีกลาง นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้แทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบรอบ 129 ปี พร้อมร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารกรมบัญชีกลาง
โดยกรมบัญชีกลางดำเนินงานมาแล้ว 129 ปี ตามภารกิจภายใต้วิสัยทัศน์ "กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุง" และมุ่งพัฒนาผลการดำเนินงานตามค่านิยมของกรมบัญชีกลาง "ซื่อสัตย์ โปร่งใส บริการด้วยใจ รักษาวินัยการคลัง รวมพลังพันธมิตร มีหลักคิดพัฒนา" เพื่อให้การบริหารการเงินการคลังของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

โปรดเลือก